PADI RESCUE DIVER

Posiadasz ukończony kurs PADI AOWD, ale ciągle chcesz rozwijać swoje umiejętności nurkowe ponad poziom nurka rekreacyjnego?

padi_rescue__4_

Padi Rescue Diver

Zapraszamy wszystkich doświadczonych nurków na podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji i uzyskanie stopnia nurka ratownika, czyli PADI Rescue Diver.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • wiek – minimum 15 lat,
  • certyfikat PADI Advanced Open Water Diver (AOWD) lub inny odpowiednik,
  • ukończony kurs pierwszej pomocy, polecamy Emergency First Response.

Przebieg kursu PADI Rescue Diver:

Moduł teoretyczny:

Do osiągnięcia stopnia PADI Rescue Diver niezbędna jest praca własna (opracowanie podręcznika oraz filmu tak jak przy wcześniejszych stopniach). Kolejnym krokiem są spotkania z instruktorem oraz wykłady w celu wyjaśnienia oraz przybliżenia niektórych zagadnień. Podsumowaniem części teoretycznej jest egzamin, a także przygotowanie w formie pisemnej indywidualnego scenariusza wypadkowego.

Moduł praktyczny:

Podczas wyjazdu na akwen będziesz mieć okazję wykorzystać wiedzę, którą nabyłeś w trakcie zajęć teoretycznych. Nauczysz się odpowiedniej reakcji na stres, obsługi sprzętu ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy podczas nurkowania. W trakcie zajęć praktycznych poćwiczymy autoratownictwo, wyciąganie nieprzytomnego nurka na powierzchnię, pomoc nurkowi który jest w panice, procedura postepowania z nieprzytomnym nurkiem na powierzchni, zarządzanie akcją ratunkową, techniki holowania i dalszej akcji ratunkowej po dotarciu do brzegu, procedura pierwszej pomocy w przypadku urazów związanych z ciśnieniem.

Benefity:

  • umiejętność udzielania pomocy sobie i innym podczas sytuacji awaryjnych w nurkowaniu,
  • zapoznanie się z procedurami ratowniczymi podczas asystowania w pomocy w czasie wypadku,
  • podstawy  zarządzania akcją ratunkową,
  • większe doświadczenie nurkowe, co sprawi, iż staniesz się bezpieczniejszym nurkiem i poszukiwanym partnerem.